CONTACT US: 082-762-8559 | thanakit991@gmail.com

บทความ

ฤกษ์ดี เสริมมงคล วันขึ้นบ้านใหม่ ปี 2020 ในแต่ละเดือน


เพื่อนๆ คนไหนที่มีเกณฑ์จะขึ้นบ้านใหม่นั้น บอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะวันนี้เราได้มี วันฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ปี 2020 มาฝากกัน ทั้งนี้การดูฤกษ์ของแต่ละที่ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน บ้างก็ดูจาก วัน เดือน ปี ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

 

1. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2020 

 


2. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2020


 . ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2020

 

 

 4. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2020

 


5. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2020 

 


6. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2020 

 


7. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2020

 


 8. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2020

 


9. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2020

 

 

 10. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2020

  

 

11. ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2020

 

วันที่โพส : 2020-02-19