CONTACT US: 082-762-8559 | thanakit991@gmail.com

บทความ

4วิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างไร?


ไวรัสโคโรน่า ‘สายพันธุ์ใหม่’ คืออะไร 


     Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARs-CoV-2) คือเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  

โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) – ‘CO’ มาจากคำว่า Corona, ‘VI’ มาจาก Virus, และ ‘D’ มาจาก Disease ที่แปลว่า ‘โรค’ โดยก่อนหน้านี้เราเอ่ยถึงโรคดังกล่าวว่า ‘โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019’ หรือ ‘2019-nCoV’ 

ไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตระกูลของไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมทั้งโรคหวัดธรรมดาบางประเภท  

 
                                                                                                                                             เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างไร 


      เชื้อไวรัสถ่ายทอดผ่านการสัมผัสโดยตรงกับฝอยละออง (Dropletจากลมหายใจของผู้ติดเชื้อ (ที่เกิดจากการไอและจามการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน ไวรัส COVID-19 อาจอยู่รอดบนพื้นผิวเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ถูกทำลายได้ด้วยสารฆ่าเชื้อทั่วไป 


วิธีป้องกันโควิด-19ก่อนออกจากบ้าน


 1. เตรียมหน้ากากอนามัย หรือจะใช้เป็นหน้ากากผ้าก็ได้ เลือกที่ใส่แล้วกระชับใบหน้าอย่างลงตัว ครอบทั้งปากและจมูก
 2. มีเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไว้ตลอดเวลา
 3. อย่าลืมพกกระดาษทิชชู่ติดตัว เผื่อใช้เวลาปิดปากเวลาไอ จาม หรือใช้จับเมื่อต้องสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ที่เราไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อโรคอยู่หรือไม่
 4. การใช้ยานพาหนะโดยรถส่วนตัวจะปลอดภัยที่สุด


วิธีป้องกันโควิด-19เมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือขณะเดินทาง


 1. สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัย เพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้ได้มากที่สุด หรือหากเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัส หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของนั้น ๆ โดยเฉพาะลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ มือจับประตู ราวบันได หรือราวจับของพาหนะที่ใช้เดินทาง
 3. เว้นระยะห่างจากคนรอบข้าง 1 – 2 เมตร
 4. ตั้งสติยับยั้งตัวเองไม่ให้ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก ระหว่างโดยสารบนรถสาธารณะ
 5. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังจับธนบัตร เหรียญ หรือบัตรโดยสารในการเดินทาง
 6. ล้างมือทันทีหลังลงจากรถโดยสาร และหลังจากถึงจุดหมายปลายทาง
 7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทางวิธีป้องกันโควิด-19 ตามหลัก “ล้างมือ-กินร้อน-ช้อนใครช้อนมัน”


วันที่โพส : 2020-03-18