CONTACT US: 082-762-8559 | thanakit991@gmail.com

บทความ

บ้านแห่งอนาคต ที่น่าจับตามอง ปี2021 อยู่สบาย ในยุค #NewNormal
ชีวิตวิถีใหม่ที่คนเราจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลกจากการระบาดของโรคโควิด-19

จึงจำเป็นที่จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วย จากปกติที่เคยออกบ้านไปทำงาน

ก็ต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้านแทน อย่างการWork from home ทั้งทำงาน หรือ ทำกิจกรรมต่างๆ

ภายในที่อยู่อาศัยของตน หากมีที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ หรือ ตอบโจทย์ในการทำกิจกรรมที่เราต้องการได้

ยิ่งเพิ่มความสามารถในการกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น


 

โลกที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวได้ส่งผลต่อชีวิตในทุกด้าน รวมถึงไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ที่เปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนมาก บ้านจึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ

ที่หลากหลายได้อีกด้วยส่วนจะตอบโจทย์การอยู่อาศัยแห่งอนาคตได้อย่างไรนั้น

สามารถติดตามกันได้จากบทความนี้เลยEco and Sustainable Living


การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ จึงมีการนำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับบ้าน

บ้านประหยัดพลังงานเป็นบ้านที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

เช่น การสร้างบ้านให้เหมาะสมกับพื้นที่คำนึงถึงตำแหน่งของประตูและหน้าต่างอย่างเหมาะสม

ให้ได้แสงที่ดี ลมที่ดีเพื่อใช้ช่วยถ่ายเทอากาศและมอบแสงสว่างให้ภายในบ้าน และให้ความสำคัญ

กับการออกแบบบ้านที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การเลือกโทนสี

ที่ให้ความรู้สึกเย็นไปจนถึงการติดตั้งวัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน

เช่น ฉนวนกันความร้อน  กระจกเขียวตัดแสง เป็นต้น