นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

              กรุณาอ่านเพื่อทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ก่อนสมัครลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ บริษัท ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความเป็นส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอันดับแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคล และจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้เป็นความลับอย่างดีที่สุด
              นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีการเก็บข้อมูล การนำมาใช้โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล (ในบางกรณี) โดยตลอดการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และได้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง

1. ข้อมูลของสมาชิก
              ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ จากการที่ท่านสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกเข้าใช้บริการในเว็บไซต์บริษัท ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ รวมถึงการรับข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ และการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้เป็นความลับมิให้ข้อมูลด้งกล่าวผ่านไปถึงบุคคลภายนอกใดๆ ได้ เราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการเข้าสู่ระบบที่ไม่เป็นไปตามความถูกต้องได้ หากความเสียหายนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา

2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
              บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวบรวมไว้ทั้งหมด และจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการขายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเปิดเผยภายในองค์กรเพื่อการดำเนินภายในเท่านั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
              บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านไว้เป็นความลับ นอกเหนือจากจำเป็นต้องการเปิดเผยข้อมูลทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขออนุญาตตามจากท่านก่อนเสมอ

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
              บริษัท ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

5. ติดต่อสอบถาม
              หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือไม่พึงพอใจเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อ หรือร้องเรียนได้ ที่หน้าช่องทางการติดต่อเรา