CONTACT US: 082-762-8559 | thanakit991@gmail.com

บทความ

บ้านใหม่ที่น่าจับตามอง มีฟังก์ชั่นอะไร ที่ทำให้น่าดึงดูด!


ใครจะคาดคิดว่าวันหนึ่งโรคร้ายอย่างโควิด-19 จะสร้างผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล

โดยเฉพาะในแง่ของสุขภาพ สุขอนามัย การใช้ชีวิต และการอยู่อาศัยที่ควรต้องสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ

อย่างการเฝ้าระวังระยะห่างทางสังคมให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร (Social Distancing) แม้แต่กับสมาชิกในครอบครัว

ที่อยู่ร่วมชายคาเดียวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดไวรัสโคโรนาที่อาจแอบแฝงอยู่รอบ ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว

ดังนั้น ความสะอาดและความปลอดภัยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของบ้านในยุค New Normal

บ้านใส่ใจสุขภาพจะต้องได้รับการออกแบบที่คำนึงถึงสุขภาพและสุขอนามัยเป็นหลัก


พื้นที่ที่จำกัดทำให้บ้านต้องรองรับการใช้งานในหลาย ๆ ด้านและ Work From Home

ได้กลายเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ที่คุ้นเคยกันยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ดังนั้น บ้านต้องทำหน้าที่ได้มากกว่าเดิมจากที่เคยใช้เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนเพียงอย่างเดียว

บ้านจะต้องรองรับการทำงานและกลายเป็นออฟฟิศหลังใหม่สำหรับกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย

เช่น มีพื้นที่สำหรับไลฟ์สดเพื่อขายของออนไลน์หรือสตรีมมิ่งลง YouTube เป็นต้น

ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

ด้วยการออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเชื่อมโยงกันอย่างลงตัว (One Space)

ร่วมกับการจัดบ้านที่เน้นการใช้งานได้อย่างหลากหลายในพื้นที่จุด ๆ เดียว (Multifunction Space)

หรือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความต้องการ

และความเหมาะสมในเวลานั้นเพื่อใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ยังคงความเป็นระเบียบอย่างลงตัว